GANODERMA O’SIMLIGINI YETISHTIRISH

GANODERMA O'SIMLIGINI YETISHTIRISH

GANODERMA O'SIMLIGINI YETISHTIRISH

Atrof muhit yuqori sifatli Ganoderma mahsulotini ishlab chiqarishga imkon tug`diradi.
Bizning kompaniyamiz dunyo bo`yicha Ganoderma o`simligini eng ko`p miqdorda yetishtiradi. Yuqori sifatli terapevtik xususiyatga ega Ganodermani etishtirish uchun atrof muhit yuksak darajada bo`lib, zamonaviy hamda mukammal texnologiyalar bilan jihozlangan.

«GANO EXCEL» Ganoderma Lucidumning 200 dan ortiq turini o’rganganidan so’ng faqat 6 turini ajratib oldi, chunki bu 6 xil Ganoderma eng katta terapevtik ahamiyatga ega.

GANODERMA O'SIMLIGINI YETISHTIRISH
GMP mahsulot sifati va Milliy Farmasevtik Kengash tomonidan taqdim etilgan xalqaro
sertifikat bo’lib, u GANO EWORLDWIDE mahsulotlari xalqaro standartlarga javob berishini isbotlaydi. Dunyo bozoriga raqobatbardosh mahsulotlar chiqarish maqsadida kompaniya jahon talablariga javob beruvchi sharoitlarni yaratgan. Kompaniya qurilishi 10 mln AQSH valyutasiga aylanib 2006 yilda nihoyasiga yetgan.